čeština

Úřední deska

Informace podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v § 26, odstavce 1 jsou zveřejňovány na úřední desce AOPK ČR.

 Předpisy, podle kterých RP Olomoucko zejména jedná:

  • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
  • vyhláška MŽP č. 395/1992 Sb.
  • vyhláška MŽP č. 64/2011 Sb.
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
  • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
  • zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí

 

Regionální pracoviště Olomoucko

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt