čeština
Regionální pracoviště Olomoucko >> Činnost regionálního pracoviště

Činnost regionálního pracoviště

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR  (AOPK ČR) je organizační složkou státu dle § 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění.

Je zřízena s účinností od 1. 1. 2015 zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (ZOPK). Agentura je správním úřadem ve smyslu čl. 79 odst. 1 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústavy České republiky.

AOPK ČR je správním úřadem ve smyslu čl. 79 odst. 1 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústavy České republiky.

Z tohoto postavení vyplývají zákonné povinnosti tohoto úřadu :

  • Výkon státní správy v obvodu územní působnosti AOPK
  • Odborná podpora výkonu státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny
  • Informační a osvětová činnost
  • Zajišťování péče o chráněná území v obvodu území působnosti
  • Poskytování finanční náhrady
  • Vědecký orgán CITES
  • Další činnosti z pověření Ministerstva životního prostředí dle § 78 odst. 5 ZOPK

Regionální pracoviště Olomoucko

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt