čeština

Výtvarná soutěž

Výtvarná soutěž

25.3.2020

AKTUALIZOVÁNO! - Výtvarná soutěž s názvem "CHKO Litovelské Pomoraví - krajina plná života".

Správa CHKO Litovelské Pomoraví a spolek Viadua vyhlašují u příležitosti 30. výročí vzniku CHKO Litovelské Pomoraví výtvarnou soutěž s názvem "CHKO Litovelské Pomoraví - krajina plná života". Nový termín pro doručení prací v některé z dětských nebo ve věkově neohraničené kategorii je 30. 6. 2020. Výstava prací a vyhlášení výsledků soutěže proběhne, pokud to okolnosti dovolí, 12 9. 2020 v Informačním středisku CHKO Litovelské Pomoraví Šargoun u Litovle. Záštitu nad akcí převzal primátor statutárního města Olomouc Mgr. Miroslav Žbánek, MPA. Podrobnější informace najdete v připojených souborech zde a zde. 

Podmínky soutěže:

  • Práce přihlášené do soutěže prosím ze zadní strany označte např. štítkem, kde bude uvedeno jméno autora, případně název kresby, dále kontakt na autora/školu – jméno kontaktní osoby a adresu školy, e-mail a telefon. Dále je třeba uvést číslo kategorie, do které práci přihlašujete.
  • Přihlášené práce se autorům nevrací.
  • Přihlášením své práce účastník souhlasí s jejím použitím Správou CHKO Litovelské Pomoraví a spolkem Viadua pro propagaci ochrany přírody v ČR.

V souladu s evropskou legislativou v oblasti ochrany osobních údajů (GDPR, EU 2016/679) účastník soutěže souhlasí se zpracováním a evidencí svých osobních údajů pro potřeby organizace výtvarné soutěže.

Mgr. Jan Vrbický

Regionální pracoviště Olomoucko

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt