čeština
Regionální pracoviště Olomoucko >> Aktuality >> V jednoduchosti je síla

V jednoduchosti je síla

V jednoduchosti je síla

26.11.2018

Od září letošního roku probíhá v jižní části CHKO Litovelské Pomoraví, na úseku řeky Moravy poblíž Štěpánova a Horky nad Moravou realizace akce OPŽP s názvem „Revitalizace Moravy U Štěpánova“.

Jedná se o jeden z nejdelších souvisle opevněných úseků řeky v celé CHKO, ve kterém mělo koryto sice přirozenou trasu, ale jehož břehy byly po dlouhé desítky let opevněny kamenným záhozem, který bránil přirozenému vývoji meandrujícího koryta a snižoval ekologickou hodnotu řeky i lužních lesů v jejím okolí.

AOPK ČR, RP Olomoucko spolu s Povodím Moravy, s. p. a ve spolupráci s občanským sdružením Unie pro řeku Moravu přistoupila k řešení revitalizačního opatření ve dvou krocích. Prvním byl výkup příbřežních pozemků, aby měla řeka dostatek prostoru pro budoucí pohyb koryta do stran. Druhým krokem byla příprava projektové dokumentace a samotná realizace opatření. Princip zvoleného řešení je jednoduchý. Těžký kamenný zához v nárazových březích odebírají kráčející bagry, velké kameny jsou vytříděny a přímo v místě použity pro tvorbu ostrůvků, vyhonů a dnových pasů. Cílem akce je zamezení hloubkové eroze, podpoření boční eroze, rozpohybování koryta do stran a iniciace meandrování řeky. Samotné technické provedení revitalizační akce je relativně levné, rychlé a velmi šetrné k přírodě.

Řeka v revitalizovaném úseku ožije, za vyšších průtoků bude postupně měnit svou trasu i charakter břehů. Na stovkách metrů už dnes přibyly kolmé hlinité břehy, kde mohou na jaře začít hnízdit ledňáčci či břehule. Nové štěrkové lavice a výhony nabízí nové hnízdní příležitosti kulíkům a pisíkům. Největším přínosem celé akce je však celkové oživení největší moravské řeky - Moravy, které spočívá v osvobození koryta od opevnění a v nastartování korytotvorných procesů v celkové délce bezmála 4,5 km, což tvoří přibližně desetinu délky Moravy na území CHKO. Unikátní krajina Litovelského Pomoraví tvořená nížinnou řekou parmového pásma obklopenou lužními lesy tak bude díky popsaným opatřením ještě hezčí než dřív. Akce, která bezesporu patří k nejvýznamnějším revitalizacím u nás, by měla být ukončena do začátku jarního období příštího roku.

 

Autor textu: Jan Koutný

Autor fotografií: Petr Zifčák

foto1  foto2   foto3  foto4  foto5  foto6

Regionální pracoviště Olomoucko

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt