čeština
Regionální pracoviště Olomoucko >> Aktuality >> Ceny Olomouckého kraje 2020 - 1. místo pro Moravu u Štěpánova

Ceny Olomouckého kraje 2020 - 1. místo pro Moravu u Štěpánova

Ceny Olomouckého kraje 2020 - 1. místo pro Moravu u Štěpánova

11.9.2020

Dne 11. 9. se ve staré střelnici v Hranicích konalo vyhlašování výsledků soutěže Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí 2020.

AOPK ČR byla v tomto roce nominována spolu s investorem akce Povodím Moravy, s. p. v kategorii Voda, podkategorii Významný počin v roce 2019, a to za akci Podpora samovolné renaturace řeky Moravy u Štěpánova. Morava u Štěpánova ve své kategorii zvítězila a je to úspěch o to cennější, že o výsledcích rozhoduje hlasování veřejnosti.

Morava u Štěpánova si cenu bezesporu zaslouží. Kromě toho, že se jedná o zpřírodněný úsek řeky Moravy v lužním lese dlouhý bezmála 4 km, který tvoří podstatnou část celkové délky Moravy v Litovelském Pomoraví (cca jednu desetinu), jde o pěknou ukázku spolupráce správce toku a  AOPK ČR, Správy CHKO Litovelské Pomoraví. Při vyhlašování cen to na pódiu shodně konstatovali zástupci obou nominovaných organizací.

Z pěti akcí, které letos soupeřily o první místo, byly tři, včetně vítězné Moravy u Štěpánova, financované z Operačního programu Životní prostředí a tedy připravované ve spolupráci s AOPK ČR. Za zmínku stojí i to, že v loňském kole této soutěže se umístily ve stejné kategorii rovněž akce financované z OPŽP, a sice vybudování 75 tůní na Jesenicku Jurajem Grněm (1. místo) a pětihektarový polní mokřad v Žerůvkách ing. Františka Sekaniny (2. místo).

AOPK ČR tedy hrála v přípravě všech výše zmíněných revitalizačních akcí nemalou odbornou roli. Výsledky soutěže snad ukazují, že se akce povedly a že si jich všímá a oceňuje je i veřejnost.

 

Jan Koutný

Ceny-OK-2020 Diplom  Ceny-OK-2020

Regionální pracoviště Olomoucko

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt