čeština
Regionální pracoviště Olomoucko >> Aktuality >> Úhyn ryb v NPR Ramena řeky Moravy

Úhyn ryb v NPR Ramena řeky Moravy

Úhyn ryb v NPR Ramena řeky Moravy

22.8.2018

Pomozte nám zjistit, co se stalo.

Ve středu dne 8. 8. 2018 byl oznámen úhyn ryb v toku Malé Vody (Mlýnského potoka) mezi obcemi Březové a Lhota nad Moravou. Následné šetření bohužel opravdu prokázalo, že před 1 – 2 dny v tomto úseku toku došlo k masivnímu úhynu mnoha druhů ryb v různých věkových kategoriích.

Extrémní klimatické podmínky posledních týdnů by mohly leckoho vést k názoru, že příčinou úhynu je prosté přehřátí vody a z toho plynoucí kyslíkový deficit, avšak zjištění z místních šetření probíhajících ve dnech 8. a 9. 8. vedou Správu CHKO LP k jinému závěru. Dle názoru Správy CHKO LP došlo k úhynu v důsledku nenadálé události (nastanuvší přibližně v pondělí 6. 8. nebo v úterý 7. 8. v obci Březové), kdy muselo dojít k náhlému zhoršení podmínek pro život ryb ve vodě v obci Březové, což způsobilo tento masivní úhyn. Poměrně záhy (odtokem vody níže po toku) však muselo dojít ke zlepšení kvality vody (naředěním), a proto níže po toku již ryby nehynuly, pouze docházelo k postupnému splavování uhynulých ryb z místa úhynu s proudem směrem k obci Lhota nad Moravou. Jedním z východisek pro formulaci tohoto názoru je fakt, že k úhynu došlo v obci Březové, tedy pod výtokem z malé vodní elektrárny (MVE) Březové (nad MVE nalezeno pouze několik málo mrtvých rybek, rozsáhlejšího nálezu uhynulých ryb nad MVE si nevšimnula ani obsluha MVE). Bližší informace o provedených zjištěních Správy CHKO LP jsou uvedeny ve sdělení, které přikládáme, a které bylo rozesláno po okolí s prosbou o spolupráci při hledání příčin úhynu.

Prosíme i touto cestou všechny, kteří v období cca 5. – 7. 8. 2018 byli svědky jakékoli neobvyklé situace u Malé Vody v obci Březové, aby toto nahlásili buď na Policii ČR, obvodní oddělení Litovel, nebo na Správu CHKO LP (ondrej.dockal@nature.cz). Za spolupráci velmi děkujeme.

Předmětem ochrany národní přírodní rezervace (NPR) Ramena řeky Moravy v CHKO Litovelské Pomoraví je přírodní, meandrující úsek hlavního toku řeky Moravy, s několika navazujícími říčními rameny – Malou Vodou (Mlýnským potokem) a Bahenkou. NPR se nachází v dolní části CHKO Litovelské Pomoraví, přibližně mezi městem Litovel a obcí Horka nad Moravou

sdeleni_uhyn ryb_Mala Voda_8_9_8_2018.pdf

uhyn_ryb_MV_priloha_foto.pdf

Regionální pracoviště Olomoucko

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt